Pozemní stavby

Zpracovávám všechny stupně projektové dokumentace staveb od ideové studie, přes dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, až po dokumentaci provedení stavby. 

 

Vodohospodářské stavby

Projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, vodovodních a kanalizačních řadů. domácích ČOV, vrtaných a kopaných studen.

 

Technika prostředí staveb

TZB, ZTI, plynovodní přípojky, vzduchotechnika a elektroinstalace.

 

Vizualizace

3D návrhy domů

 

Inženýrská činnost

Kompletní jednání s úřady - Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení