Pozemní stavby
Zpracovávám všechny stupně projektové dokumentace staveb od ideové studie, přes dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, až po dokumentaci provedení stavby. 
 
Vodohospodářské stavby
Projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, vodovodních a kanalizačních řadů. domácích ČOV, vrtaných a kopaných studen.
 
Technika prostředí staveb
TZB, ZTI, plynovodní přípojky, vzduchotechnika a elektroinstalace.
 
Vizualizace
3D návrhy domů
 
Inženýrská činnost
Kompletní jednání s úřady - Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení